Myofasciální uvolnění je formou terapie měkkých tkání. Cílem těchto technik je obnovení přirozené pohyblivosti a uvolnění chronicky zkrácených partií, které byly vytvořeny a jsou i nadále udržovány prožívaným fyzickým a emocionálním stresem nebo prodělaným onemocněním. Tato technika nejenže uvolňuje a relaxuje tkáně, které jsou ztuhlé a způsobují bolest, ale hlavně uspořádává napětí v měkkých tkáních takovým způsobem, aby již dále nedocházelo k tuhnutí a přetěžování těchto bolestivých částí těla.

Fascia (povázka) je měkká tkáň a je součástí pojivové tkáně, která poskytuje podporu a ochranu pro většinu struktur v lidském těle, včetně svalů a vytváří jejich formu. Tato měkká tkáň může být přetížena a její funkce omezena v důsledku psychického onemocnění, trauma či infekční choroby, což často vede k bolesti, svalovému napětí a odpovídajícímu zmenšení průtoku krve a lymfy.

Technika je vhodná při:

  • akutních a chronických bolestech svalů, pohybového aparátu, bolesti zad a kloubů

  • poúrazových stavech nebo operacích, kdy je nutná rehabilitace a navrácení funkce tkání do normálního stavu.

  • po nemocích, kdy je následně omezena funkce pohybového aparátu a je vhodné rehabilitovat a regenerovat měkké tkáně.

  • po lokálních onemocněních nebo zánětech v různých částech těla, kdy vznikne snížená pohyblivost a funkce měkkých tkání v této oblasti